Βούλισμα στην Κρήτη σημαίνει βύθισμα και Βουλισμένο Αλώνι σημαίνει ακριβώς ένα βυθισμένο αλώνι. Μόνο που δεν πρόκειται για πραγματικό αλώνι, αλλά για μια πλήρως κυκλική δολίνη με τη μορφή κρατήρα που υπάρχει δίπλα στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου μέσα σε πετρώματα της «Τρίπολης»..
Η δολίνη έχει βάθος μερικών δεκάδων μέτρων, με τοιχώματα που σε πολλά σημεία εμφανίζουν αρνητική κλίση και έχει σχηματιστεί από την κατάρρευση της οροφής προϋπάρχοντος σπηλαίου. Σήμερα η πρόσβαση στο εσωτερικό της είναι πανεύκολη μέσω ενός μικρού μονοπατιού που αξίζει κανείς να διασχίσει για να θαυμάσει το μοναδικό αυτό φαινόμενο. Το Βουλισμένο Αλώνι χρησιμοποιείται συχνά από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία για εκμάθηση τεχνικών κατάβασης με σχοινιά.
Πηγή: http://www.psiloritisgeopark.gr/γεώτοποι

Ημερομηνία Λήψης: 17.11.2016
Μουσική: Το βουλισμένο αλώνι – Λουδοβίκος των Ανωγείων

Leave a Reply